Genseikaen temporary train stop point . Aug. 1969
p 最後部にはホームが無い.

nexttoptop